Het administratiekantoor in Hindeloopen waar alles draait om jou en jouw onderneming!

 

 

Het opstellen van bijvoorbeeld je aangifte inkomstenbelasting is een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Deze last neemt Assurantiekantoor Kruis jou graag uit handen. 

In ons vaandel staan het persoonlijke contact, wederzijdse vertrouwen en constructief overleg hoog aangeschreven. 

Wij staan je graag bij met onze dienstverlening. 

Het opstellen van financiële administraties, het samenstellen, beoordelen of controleren van jaarrekeningen en het verzorgen van fiscale aangiften vormt de basis van onze dienstverlening. Assurantiekantoor Kruis verzorgt vervolgens een rapportage snel en efficiënt.


Wil je een deel van dat werk zelf in handen houden? Dan kun je kiezen voor ons snelle en veilige online boekhoudsysteem.

Zodra de resultaten van je bedrijf zijn vastgelegd krijg je inzicht in de prestaties van je bedrijf. Assurantiekantoor Kruis voert meteen een analyse van de cijfers uit. Je hebt daardoor direct inzicht in de door de onderneming behaalde rendementen.

Uit ervaring weten wij dat het verkregen inzicht vragen oproept. Waarom is het rendement niet hoger? Laat ik kansen liggen? Betaal ik niet teveel belasting?

Assurantiekantoor Kruis kan op basis van de eigen expertise op veel vragen direct een antwoord geven. Bij meer complexe vaktechnische vraagstukken zullen wij één of meerdere vakspecialisten inschakelen.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor!

De financiële administratie geeft al je bedrijfsactiviteiten in een bepaalde periode weer. De administratie geeft je inzicht in de financiële positie van je bedrijf.

Met een goede administratie ben je in staat om direct te reageren op veranderingen. Assurantiekantoor Kruis helpt je bij het opstellen, beheren en interpreteren van de administratie. Hij analyseert je bedrijfsgegevens en zet ze vervolgens in de juiste context.

Op deze manier maakt hij de sterke en zwakke plekken in je bedrijfsvoering zichtbaar. Vervolgens kijkt hij samen met jou hoe je de zwakke punten kunt ondervangen en de sterke punten kunt optimaliseren.

Het voeren van een salarisadministratie is veel werk. Je moet zorgvuldig bijhouden wat je betaalt aan salaris, reiskosten, vergoedingen en welke sociale premies je afdraagt.

Daarnaast houd je het ziekteverzuim, de verlofdagenregistratie en de persoonlijke gegevens van de medewerkers bij in je personeelsadministratie.

Ook voor het voeren van de salaris- en personeelsadministratie kun je bij Assurantiekantoor Kruis terecht. Hij geeft je inzicht in en advies over je personeelsbeleid.

Jaarlijks moet je je vermogenverschaffers, crediteuren, maar ook je personeel en de Belastingdienst inzage geven in de financiële positie van je bedrijf. Dat doe je met de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:

 • de jaarrekening
 • overige gegevens en bijlagen
 • voor middelgrote en grote bv's hoort hier ook nog een directieverslag bij

Je schakelt Assurantiekantoor Kruis in voor het opstellen, beoordelen en/of controleren van je jaarrekening. In de jaarrekening geeft Assurantiekantoor Kruis weer hoe je bedrijf zich heeft ontwikkeld in de gerapporteerde periode.
Daarnaast bevat de jaarrekening een aantal analyses en interpretaties.

 • Denk bijvoorbeeld aan een meerjarenoverzicht en diverse kengetallen.
 • Met deze extra informatie kunnen jij en andere belanghebbenden snel zien in welke situatie je bedrijf zich bevindt.
 • Het verslag brengt ook de (toekomstige) ontwikkelingen in kaart.
 • Assurantiekantoor Kruis helpt je de analyses te interpreteren.
 • Daarnaast laat hij je zien waar de kansen liggen en hoe je die kunt benutten.

Assurantiekantoor Kruis is je van dienst bij je fiscale aangiften omzet-, inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting.

Op basis van je administratie rekent Assurantiekantoor Kruis voor je uit wat je aan belasting moet betalen of retour ontvangt. Indien nodig vraagt hij ook uitstel voor je aan. Assurantiekantoor Kruis werkt vaak samen met de fiscaal adviseur. Bijvoorbeeld bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Welke fiscale aangiften kan Assurantiekantoor Kruis voor jou verzorgen?

 • fiscale aangifte omzetbelasting
 • fiscale aangifte loonbelasting
 • fiscale aangifte inkomstenbelasting
 • fiscale aangifte vennootschapsbelasting

Naast deze regelmatig voorkomende aangiften zijn er nog andere die eenmalig of incidenteel voorkomen. Ook deze verzorgen wij graag voor je.

Assurantiekantoor Kruis: het administratiekantoor waar alles draait om jou en jouw onderneming!